Сертифікація продукції

Порядок проведення сертифікації продукції у загальному випадку містить:

 1. Консультації Заявників щодо основних правил і порядку проведення сертифікації конкретної продукції, правил оформлення та подання матеріалів на сертифікацію;
 2. Оформлення та узгодження заявки (при необхідності), подання заявки на сертифікацію та її реєстрацію;
 3. Розгляд заявки, аналізування наданої документації;
 4. Прийняття рішення ОС за заявкою із визначенням схеми (моделі) сертифікації;
 5. Заключення та ведення договорів на проведення сертифікації за заявкою;
 6. Обстеження виробництва продукції, що сертифікується, атестацію виробництва ТЗ, оцінювання або сертифікацію системи управління якістю виробництва (у відповідності до схеми сертифікації);
 7. Відбирання та ідентифікацію зразків продукції для випробовування;
 8. Випробовування зразків у ВЛ;
 9. Оформлення результатів випробувань зразків (протоколів сертифікаційних випробовувань) та інших матеріалів з сертифікації;
 10. Аналізування одержаних результатів і прийняття рішення про можливість видавання сертифіката відповідності;
 11. Оформлення та видавання сертифіката відповідності, укладання ліцензійної угоди на право користування сертифікатом і знаком відповідності;
 12. Оформлення і видачу копій сертифікатів відповідності (на вимогу Заявника);
 13. Визнання результатів сертифікації та випробувань іноземних ОС та ВЛ (сертифікатів відповідності, протоколів випробувань тощо);
 14. Технічний нагляд за сертифікованими продукцією та її виробництвом;
 15. Підготовку та розповсюдження інформації про результати робіт з сертифікації (з урахуванням вимог конфіденційності);
 16. Звітність перед Держспоживстандартом за виконані ОС роботи.

Детальніше:

Схеми (моделі) сертифікації

Вiдбирання та iдентифiкацiя зразкiв для випробувань

Випробування з метою сертифiкацiї

Видача сертифiката відповідності

Умови та процедури підтримування, розширення, скорочення, призупинення або скасування сертифікації

Перелік основних документів, які подаються до ОС при поданні заявки на сертифікацію

Витяг з інструкції «Апеляції, скарги та спірні питання»

Витяг з інструкції «Використання ліцензій, сертифікатів і знаків відповідності»

Витяг з інструкції «Визначення вартості робіт які проводить ООВ»