На сайті Міжнародної Організації із Стандартизації опубліковано нову редакцію стандарту ISO 22000 версії 2018 року.

Було змінено структуру стандарту, тобто приведено до структури високого рівня (HLS), як і інші стандарти на системи менеджменту. У новій версії стандарту змінено підхід до розуміння ризику, введено чітке розмежування між ключовими термінами, такими як Критичні Контрольні Точки, Операційні Програми-передумови та Програми-передумови. Стандарт є доступним для придбання англійською та французьською мовами на сайті ISO.