Certification of Management Systems

ТОВ «Орган сертифікації «Центр сертифікації матеріалів та виробів» пропонує професійні послуги в галузі сертифікації та дозвільної документації:

1. Сертифікація систем управління:

  • якістю за ДСТУ ISO 9001-2009
  • безпечністю харчових продуктів за ДСТУ ISO 22000:2007
  • екологічного керування за ДСТУ ISO 14001:2006
  • гігієною та безпекою праці за ДСТУ OHSAS 18001:2010,

2. Допомога в оформленні Технічних умов.

3. Допомога в отриманні "Гігієнічного висновку".

4. Навчання внутрішніх аудиторів.

Що таке системи управління

ISO (International Organization for Standardization) - Міжнародна організація по стандартизації. Україна входить в цю федерацію.

Без сучасних систем управління підприємство не може вийти на міжнародний ринок. Все частіше не тільки зарубіжні компанії, але і вітчизняні починають будь-які переговори з українськими партнерами тільки при наявності у них сертифікатів відповідності міжнародному стандарту ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Система управління забезпечує впевненість замовників та споживачів в якості та безпечності одержуваної продукції, а також поліпшує діяльність підприємства. Саме тому останнім часом наявність сертифікованої системи управління є основною умовою участі у більшості тендерів і конкурсів. Сертифікована система управління - це потужний маркетинговий інструмент. З практики видно, що ціни на товари та послуги сертифікованих компаній часто виправдано вище цін конкурентів більш як на 40%! Це нагорода, яку отримує підприємство, яке вклало кошти в побудову вичерпної системи управління.

СЕРТИФІКАТ на систему управління - це офіційний документ, що підтверджує, той факт, що підприємство дійсно працює відповідно до вимог міжнародного стандарту та система управління відповідає всім необхідним вимогам.

Система управління - це пакет документів (методики, інструкції, плани , а також інструкції по оптимізації внутрішніх бізнес-процесів.

Переваги сертифікації систем управління:

  • Чіткий розподіл відповідальності та повноважень, як в рамках всього підприємства, так і в кожному його структурному підрозділі зокрема.
  • Досягнення стабільних фінансових показників і підвищення результативності виробництва. Система спрямована в цілому на попередження, а не коригування невідповідностей.
  • Зміцнення ділової репутації, престижу і авторитету підприємства та підвищення рівня його конкурентоздатності в очах споживачів, замовників, інвесторів. Підвищується якість продукції та послуг, а значить і задоволеність споживачів.
  • Переваги від впровадження систем управління давно оцінили в розвинених країнах. Вчені встановили пряму залежність між кількістю діючих систем управління в державі і його благополуччям.
  • Можливість використання сертифікату в рекламних цілях, що, позначиться на розширенні клієнтської бази.
  • Співпраця з іноземними партнерами, тому що наявність сертифіката ISO 9001, ISO 22000, 14001:2006, OHSAS 18001 є в усьому світі стандартною діловою практикою при укладанні контрактів і угод.