Certification of Products

Порядок проведення сертифікації продукції у загальному випадку містить:

 1. Консультації Заявників щодо основних правил і порядку проведення сертифікації конкретної продукції, правил оформлення та подання матеріалів на сертифікацію;
 2. Оформлення та узгодження заявки (при необхідності), подання заявки на сертифікацію та її реєстрацію;
 3. Розгляд заявки, аналізування наданої документації;
 4. Прийняття рішення ОС за заявкою із визначенням схеми (моделі) сертифікації;
 5. Заключення та ведення договорів на проведення сертифікації за заявкою;
 6. Обстеження виробництва продукції, що сертифікується, атестацію виробництва ТЗ, оцінювання або сертифікацію системи управління якістю виробництва (у відповідності до схеми сертифікації);
 7. Відбирання та ідентифікацію зразків продукції для випробовування;
 8. Випробовування зразків у ВЛ;
 9. Оформлення результатів випробувань зразків (протоколів сертифікаційних випробовувань) та інших матеріалів з сертифікації;
 10. Аналізування одержаних результатів і прийняття рішення про можливість видавання сертифіката відповідності;
 11. Оформлення та видавання сертифіката відповідності, укладання ліцензійної угоди на право користування сертифікатом і знаком відповідності (за бажанням Заявника маркувати знаком відповідності свою продукцію), занесення сертифікованої продукції до Реєстру Системи (Реєстр УкрСЕПРО; далі - Реєстр);
 12. Оформлення і видачу копій сертифікатів відповідності (на вимогу Заявника);
 13. Визнання результатів сертифікації та випробувань іноземних ОС та ВЛ (сертифікатів відповідності, протоколів випробувань тощо);
 14. Технічний нагляд за сертифікованими продукцією та її виробництвом;
 15. Підготовку та розповсюдження інформації про результати робіт з сертифікації (з урахуванням вимог конфіденційності);
 16. Звітність перед Держспоживстандартом за виконані ОС роботи.

Read more:

Schemes (models) of certification

Selection and identification of samples for testing

Testing for the purpose of certification

Issuance of the Certificate of Conformity

List of the basic documents to be submitted to the CB when applying for certification

List of the basic rules and regulations that govern the UkrSEPRO System and certification of products in Ukraine

Excerpt from the manual "Appeals, complaints and disputes"