List of the basic documents to be submitted to the CB when applying for certification

 1. Заповнені заявка та (в залежності від схеми сертифікації) опитувальна анкета.
 2. Доручення (або лист) від виробника на заявника.
 3. Свідоцтво про реєстрацію підприємства та інші дозвільні документи.
 4. Копії сертифікатів відповідності, декларацій тощо (при наявності).
 5. Номенклатура (перелік) продукції, яка заявлена на сертифікацію.
 6. Копії нормативних документів на продукцію (стандарти, специфікації, технічні умови України тощо).
 7. Протоколи випробувань в незалежних лабораторіях.
 8. Санітарно-гігієнічні заключення, заключення органів охорони праці тощо.

Додатково (при обстеженні виробництва):

 • керівництво з якості з необхідними процедурами (методиками), при потребі;
 • організаційна структура підприємства;
 • перелік (основних) постачальників сировини та матеріалів;
 • перелік виробничого обладнання;
 • перелік засобів вимірювальної техніки та випробувального обладнання;
 • схема технологічного процесу виробництва продукції;
 • протоколи вхідного контролю сировини та матеріалів;
 • протоколи контролю та випробувань продукції при виробництві;
 • протоколи випробувань готової продукції.